jak pomóc?

dodano 01-2023
W rozliczeniu za 2022r. można przeznaczyć 1,5% swojego podatku na konto Fundacji chorych na SM im. Anieli Salawy, z przeznaczeniem na moje leczenie. Fundacja ta jest organizacją pożytku publicznego, co potwierdza zaświadczenie i wpis na stronie www.pozytek.ngo.pl w "bazie opp".

Jak wypełnić PIT?

W rozliczeniu za 2022r. w PIT-cie wpisuje się:

1. Numer KRS:
0000055578
2. Kwotę 1,5%
3. Informacje uzupełniające, cel szczegółowy 1,5%:
HASŁO ANGELIKA
Ten wpis jest ważny, bo inaczej pieniądze zostaną przeznaczone na cele fundacji a nie na moje konto.
4. Jeżeli Państwo chcą abym wiedziała, że to od Państwa jest darowany 1,5% proszę zaznaczyć w polu „Wyrażam zgodę”: znak X:

Wpłaty na konto
(nie dotyczy 1,5% podatku!)

Rachunek bankowy:
Fundacja na Rzecz Chorych na SM
im. Bł. Anieli Salawy
PKO I/O Kraków Nr 87 1240 4533 1111 0010 9408 6701
hasło: ANGELIKA

PDFPobierz i wydrukuj przekaz w formacie pdf (30 kB)


design by webest.pl